Eğitim

Enstitünün Eğitim görevi, Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri alanında, sektör ihtiyaçlarına yönelik ve yenilikçi araştırma alanlarında lisansüstü programlar hazırlamak, kamu ve özel sektöre eğitimler düzenlemek,
Lisans mühendislik disiplinlerinde şehir/ulaşım teknolojisi teorik ve uygulama ortak proje yapmak için destek vermektir.

Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri Yüksek Lisans Programı ile akıllı şehir ve ulaşım teknolojileri alanında, sektör uygulama ihtiyaçlarına yönelik ve yenilikçi araştırma alanlarında lisansüstü eğitim verilmesi planlanmaktadır. İlgili çalışma alandaki kamu ve özel sektör temsilcilerinin kapasite geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

Enstitüde yapılandırılmakta olan çekirdek kadro ile üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Harita/Geomatik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama meslek disiplinleri ile uyumlu çok disiplinli lisansüstü program yürütülecektir. Üniversitemiz bölümlerinden öğretim üyeleri ilgili uzmanlık alanları ile ders ve araştırmalara katkı verecektir. Diğer araştırma kurumlarından doktoralı öğretim elemanları ders ve araştırmalara katkı vermektedir.

Başvuru tarihi: Güz dönemi için Mayıs ayında ve Bahar dönemi için Kasım ayında başlayacak başvuru tarihlerini üniversite/enstitü web sayfasından takip edebilirsiniz.

Programa Kimler Başvurabilir?

Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi veya mühendislik bölümlerinin bulunduğu fakülteleri (Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği gibi) ve Mimarlık Fakültesi lisans bölümleri (Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama gibi) lisans derecesine sahip olması gereklidir.

img


Programın Özel Koşulları Nedir?

  • ALES-Sayısaldan veya muadili geçerli bir sınavdan en az 60 puan almış olması gerekir.
  • YDS/YÖKDİL-İngilizceden en az 55 puan veya muadili geçerli bir sınavdan en az muadili bir puan veya GTÜ İngilizce Yeterlik Sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Geçerli bir dil puanı veya muafiyet mevcut değilse yapılacak olan GTÜ İngilizce Yeterlik Sınavına girilmeli, bu sınavdan 40 puan üzeri alınması durumunda ilgili program için yüksek lisans giriş sınavına girilebilir.

Programın içeriği Nedir?

Akıllı Şehir Ulaşım Teknolojileri YL Programı Bilgi paketine erişmek için tıklayınız: https://www.gtu.edu.tr/kategori/4210/0/display.aspx

Öğrenci çalışma alanı profiline göre derslerde gruplandırma yapılacaktır. Öğrencilerin ders havuzundaki çalışma alanlarına uygun derslerden seçimlerini yaparak kredilerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda;

  • Kredili derslerin en az 4’ü Program Seçmeli derslerden olmalıdır.
  • Öğrenci Diğer Programlardan Seçmeli en fazla 3 kredili ders seçebilir.

Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu/Seçmeli Dersleri Taslak Listesi

img img

Program Çıktıları Nedir?

Akıllı Şehirler ve Akıllı Ulaşım alanının çok disiplinli yapısı ile bahsedilen bölümlerdeki tematik uygulama alanlarının yanı sıra, “dijital” teknoloji alanlarında yetkinlik kazandırılacaktır. Bu kapsamda; Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Coğrafi Veri Analitiği, Algılayıcılar/Sensörler, Elektronik Haberleşme ve İletişim Ağları, Büyük Veri Yönetimi, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi ve Görüntü İşleme / Bilgisayarlı Görü teknolojilerinin kullanımında kapasite geliştirme sağlanacaktır.

Böylelikle enstitünün bu programı ile Akıllı şehirler coğrafi veri altyapısı ve analitiği, Trafik mühendisliği ve yönetimi, Ulaşımda büyük veri yönetimi kent içi hareketlilik analizi, Akıllı Sistemler, Akıllı navigasyon, Akıllı ve Uyarlayıcı Aydınlatma, Sürdürülebilir Ulaşım Planlama ve Otopark planlama, Sıfır emisyon ulaşım ve Hava kalitesi izlenmesi, Otonom sistemler için GNSS, Lidar ve Sensör teknolojileri, Yapay Zeka ile akıllı şehir ve akıllı ulaşım alanlarında, mevcut yetkinlikler ile araştırma potansiyelini birleştirerek sektöre ve ulusal ihtiyaçlara yönelik çözümler sunulacaktır.

Akıllı Şehirler ve Akıllı Ulaşım uygulama alanlarında uygulama ve araştırma ihtiyacı, yükseköğrenimde farklı disiplinlerden yetişen lisans mezunlarının kendilerini geliştirme taleplerinin de bir yansımasıdır. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (UTE) bünyesinde kurulması talep edilen Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, farklı disiplinlerden gelen yeni mezunların ve/veya farklı kamu ve özel sektörlerde görev yapmakta olup uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sağlayacaktır.