img

Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü

Geleceğin Şehirleri, Şehirlerin Geleceği...

Hakkımızda
img
img

Akıllı Şehirler

Coğrafi Veri Altyapısı ve Analitiği
Bütünleşik Ulaşım Veri Modeli ve Kent Trafik Yönetimi
Ulaşımda büyük veri yönetimi
kent içi hareketlilik analizi
Kaza & Acil Durum Yönetimi
Akıllı Atık Toplama & Yönetimi

Detaylı BİLGİ
img

Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü

Akıllı Ulaşım

Akıllı Sistemler-Akıllı Otopark, Akıllı Kavşak, Akıllı Durak, Değişken Mesaj İşaretleri
Akıllı Navigasyon
Akıllı ve Uyarlanabilir Aydınlatma
Akıllı Bisiklet Paylaşımı ​

Detaylı BİLGİ
img

Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü

Otonom ve Yeni Nesil Araçlar

Detaylı BİLGİ
img

Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü

Altyapı & Planlama

Detaylı Bilgi

Araştırma

-Akıllı şehir ve ulaşım teknolojileri, planlama ve altyapı, otonom ve yeni nesil araçlar konusunda teorik literatürü tetkik etmek
-Belirlenen öncelikli alanlarla ilgili sektörel uygulamaları incelemek
-İlgili uygulamaların eksikliklerini tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak için araştırmalar yapmak

Proje ve Danışmanlık

-Ulusal/uluslararası araştırma projeleri hazırlamak
-Kamu/özel sektöre uygulama projesi ve danışmanlık desteği vermek
-Üniversitedeki akıllı şehir/ulaşım çalışmalarına mentörlük yapmak
-Girişimci öğrencilere inkübasyon ortamı sağlamak

Eğitim

-Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri alanında, sektör ihtiyaçlarına yönelik ve yenilikçi araştırma alanlarında lisansüstü programlar hazırlamak, kamu ve özel sektöre eğitimler düzenlemek
-Lisans mühendislik disiplinlerinde şehir/ulaşım teknolojisi teorik ve uygulama projesi dersi vermek