Projeler

Enstitünün proje ve danışmanlık hizmeti olarak,

  • Ulusal/uluslararası araştırma projeleri hazırlamak
  • Kamu/özel sektöre uygulama projesi ve danışmanlık desteği vermek
  • Üniversitedeki akıllı şehir/ulaşım çalışmalarına mentörlük yapmak
  • Girişimci öğrencilere inkübasyon ortamı sağlamak amaçlanmaktadır.

img

Akıllı Şehirler Veri Sözlüğü Projesi

Bu proje kapsamı; Akıllı Şehirler Veri Sözlüğü oluşturulması, geliştirilen veri sözlüğü temel alınarak Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) altyapısı ile birlikte çalışabilir veri modelinin tasarlanması ve Uygulama örnekleri ile eğitim materyallerinin hazırlanması olarak ifade edilebilecek üç bölümden oluşmaktadır.

Daha Fazlası