Personel

GTÜ KÜMELENMESİ

teacher img

Prof. Dr. Arİf Çağdaş Aydınoğlu

Enstitü Müdürü

Akıllı Şehirler, CBS, Veri Altyapısı

teacher img

Prof. Dr. Mustafa Türkmen

Enstitü Müdür Yardımcısı

Ulaşım Malzemeleri, İşbirlikler

teacher img

Dr. Öğr. Üyesİ Göker Aksoy

Enstitü Müdür Yardımcısı

Trafik Simülasyonu, Ulaşım ve Trafik, Ulaşım Planlama

Telefon: 0262 605 18 44

teacher img

Arş. Gör. Tansu Çetİn

Yol Aydınlatması, Elektrikli Araçlar, Dağıtık Üretim, Optimizasyon

teacher img

Arş. Gör. Abdullah Uğur TOPAL

Ulaşım Veri Modeli, Bilgisayarlı Görü, Yer Seçimi, WebCBS

teacher img

Arş. Gör. ALİ Doğan GÜMÜŞSOY

Yer seçimi, Erişilebilirlik ve Ağ Analizleri, Dijital İkiz

teacher img

Öğr. Gör. Alpaslan GÖZEL

Hibrit Sınıflandırma Algoritmaları, Ticarileşme ve Kitle Fonlama

teacher img

Prof. Dr. Hasarİ Çelebİ

GTÜ Bilgisayar Mühendisliği

İletişim, Haberleşme Teknolojileri

Prof. Dr. Yusuf Sİnan AKGÜL

GTÜ Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayarla Görme, Doğal Dil İşleme, Makine Öğrenmesi

teacher img

Prof. Dr. Koray KAYABOL

GTÜ Elektronik Mühendisliği

Görüntü İşleme, Uzaktan Algılama

teacher img

Dr. Öğr. Üyesİ Recep ÖNLER

GTÜ Makine Mühendisliği

İleri İmalat Yöntemleri, Yüzey Mühendisliği

teacher img

Prof. Dr. Cemal Özer YİĞİT

GTÜ Harita Mühendisliği

Konum Belirleme Sistemleri, ITS

teacher img

Doç. Dr. Ayşenur BUDAK

GTÜ Endüstri Mühendisliği

Lojistik ve Tedarik Zinciri

teacher img

Doç. Dr. Orhan SEVİMOĞLU

GTÜ Çevre Mühendisliği

Hava Kirliliği ve Kontrolü, Hava Kalitesi Modellemesi, Sera Gazı Emisyonu

teacher img

Dr. Öğr. Üyesİ Yaşasın ERYILMAZ

GTÜ Şehir ve Bölge Planlama

Kentsel Ulaştırma, Ulaştırma Ekonomisi

DİĞER ÜNİVERSİTELER KÜMELENMESİ

teacher img

Prof. Dr. Hande DEMİREL

İTÜ Geomatik Mühendisliği

Mekansal Hareketlilik, Erişilebilirlik

teacher img

Prof. Dr. Nursu TUNALIOĞLU

YTÜ Harita Mühendisliği

Ulaşım Proje Yönetimi

teacher img

Prof. Dr. Sermİn ONAYGİL

İTÜ Enerji Enstitüsü

Akıllı Şehirler ve Aydınlatma, Optik, Fotonik, Elektrik Tesisleri

teacher img

Prof. Dr. Metİn ŞENBİL

Gazi Ün. Şehir Ve Bölge Planlama

Ulaşım ve Otopark Planlama

teacher img

Doç. Dr. Berk ANBAROĞLU

Hacettepe Ün. Geomatik Mühendisliği

Ulaşım ve Otopark Planlama

teacher img

Dr. Öğr. Üyesİ Eda USTAOĞLU

A.Gül Üniversitesi

Ulaşım Modellemesi ile Arazi Kullanım Tahmini

teacher img

Dr. Öğr. Üyesİ Serkan GİRGİN

Twente Üniv. – ITC

Büyük Veri Yönetim Merkezi

teacher img

Arş. Gör. Çağlar TOZLUOĞLU

Chalmers University of Technology

Ulaşım Hareketlilik Modeli